Vriend worden

Wilt u ons ondersteunen? U kunt vriend worden van het Drents Senioren Orkest!
Het ‘vriend zijn’ geeft recht op het gratis bezoeken van één van onze jaarlijkse vriendenconcerten.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met onze administratrice Bettie Staal: s.oosting29@gmail.com