Privacyverklaring Drents Senioren Orkest

Het Drents Senioren Orkest verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In onze verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van deze persoonsgegevens.